บริษัท มงคล เอ็นเนอร์จี จำกัด


          เราคือตัวแทนด้านการซ่อมทำ  บำรุงรักษาเครื่องยนต์ MTU ประเภท  Classic Engine  ให้บริการหน่วยงานราชการ  และ  รัฐวิสาหกิจ    แต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย......

          ความพร้อมทางด้านสถานที่ซ่อมทำ  เครื่องมือ พิเศษ   เอกสารประกอบในการซ่อมทำ  ( Part Catalog  ต่างๆ ) สามารถซ่อมทำเครื่องยนต์ ทุกรุ่น จนถึง ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ ตราอักษร MTU เช่น 396 , 538 , 1163  ในขั้น W-5 ถึง W-6  Major Overhaul ......

 

          จากระยะเวลาที่ผ่านมา กว่า 20 ปี   บริษัทฯ    ได้รับความไว้วางใจจาก    หน่วยงาน ราชการ กรมอู่ทหารเรือ , กองช่างทหารบก , การรถไฟแห่งประเทศไทย และได้ซ่อมทำเครื่องยนต์  MTU เป็นจำนวนมาก

          ท่านจึงสามารถไว้วางใจ มอบหมายงานในด้านการซ่อมทำ   ซ่อมบำรุง รักษา เครื่องยนต์  ให้กับเรา  บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด ได้รับใช้ในทุกๆโอกาสอันใก้ลนี้ ....