บริษัท มงคล เอ็นเนอร์จี จำกัด

           เราคือตัวแทนด้านการซ่อมทำ  บำรุงรักษาเครื่องยนต์ MTU ประเภท  Classic Engine ให้บริการหน่วยงานราชการ  และ  รัฐวิสาหกิจ    แต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย.........

        ความพร้อมทางด้านสถานที่ซ่อมทำ  เครื่องมือพิเศษ   เอกสารประกอบในการซ่อมทำ ( Part Catalog  ต่างๆ ) สามารถซ่อมทำเครื่องยนต์ ทุกรุ่น จนถึง ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ ตราอักษร MTU เช่น 396 , 538 , 1163  ในขั้น W-5 ถึง W-6  Major Overhaul .

          จากระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 20 ปี   บริษัทฯ    ได้รับความไว้วางใจจาก    หน่วยงานราชการ  กรมอู่ทหารเรือ , กองช่างทหารบก , การรถไฟแห่งประเทศไทย และ ได้ซ่อมทำเครื่องยนต์  MTU เป็นจำนวนมาก

           ท่านจึงสามารถไว้วางใจมอบหมายงานในด้านการซ่อมทำ ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องยนต์  ให้กับเราดำเนินงานตลอดมา และ บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด ได้รับใช้ในทุกๆโอกาสต่อไป ....