ผลงาน

บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด

           เราคือตัวแทนในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก MTU ASIA PTE LTD.    ให้เป็น  MTU SERVICE DEALER - AUTHORIZED WORKSHOP & SPARE PARTS      ในด้านการซ่อมทำ บำรุงรักษา และจัดจำหน่ายอะไหล่ เครื่องยนต์ MTU โดยมีการควบคุมมาตราฐานทั้งด้านความรู้ด้านการซ่อมทำ , เครื่องมือต่างๆ , จากทาง MTU ประเทศ เยอรมัน และ สิงคโปร์ ซึ่งทาง บริษัท ฯลฯ มีขีดความสามารถทางด้านซ่อมทำเครื่องยนต์ ขั้น W-5 Top Overhaul จนถึง W-6 Major Overhaul รวมถึงซ่อมทำบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม Electronics remote control......

         มากกว่า 20 ปีที่ บริษัท ฯลฯ ได้รับใช้ลูกค้ามาตลอดในด้านการซ่อมทำเครื่องยนต์  และ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เราได้รับความไว้วางใจจาก หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เช่น กองทัพเรือไทย กองทัพบก การรถไฟแห่งประเทศไทย มอบหน้าที่ให้ซ่อมทำ บำรุงรักษา เครื่องยนต์ MTU Engine   เครื่องยนต์ตราอักษรอื่นๆ มาโดยตลอด ดูได้จากผลงานที่ผ่านมา...

 

 

ปีงบประมาณ 2541 - 2546
ลำดับ ชื่อเรือ ชนิดเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 รล.ราชฤทธิ์ (คจญ.) MTU 20V 538 TB90 W6 / 1
2 รล.ท้ายเหมือง (คจญ.) MTU 16V 538 TB90 W6 / 1
3 รล.หาญหักศัตรู (คจญ.) MTU 16V 538 TB90 W6 / 4
4 เรือ ต.96 MTU 12V 538 TB80 W6 / 2

 

ปีงบประมาณ 2547
ลำดับ ชื่อเรือ ชนิดเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 รล.สู้ไพรินทร์ (คจญ.) MTU 16V 538 TB90 W6 / 3
      W5 / 1
2 เรือ ต.93 MTU 12V 538 TB80 W5 / 2
3 เรือ ต.93 (สัญญา 2) MTU 12V 538 TB80 งานเพิ่มเติม
4 รล.จักรีนฤเบศร MAN 14V 20/27 W6+ / 4
5 เรือ ต.81 MTU 6R 099 TE51 W5 / 2
6 เรือ ต.81 MTU 16V 2000 TE90 W5 / 2
 
ปีงบประมาณ 2548
ลำดับ ชื่อเรือ ชนิดเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 รล. ทยานชล MTU 12V 1163 TB93 W6 / 1
2 รล. สัตหีบ MTU 16V 538 TB91 W6 / 1
3 รล.ปราบปรปักษ์ MTU 16V 538 TB90 W5 / 4
4 รล.ปราบปรปักษ์ (สัญญา 2) MTU 16V 538 TB90 งานเพิ่มเติม
5 เรือ ต.241 BENZ OM 404A W6 / 2  
 
ปีงบประมาณ 2549
ลำดับ ชื่อเรือ ชนิดเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 รล.บางระจัน MTU 12V 396 TB83 W6 / 2
2 รล.สงขลา MTU 6V 396 TC52 W6 / 3
3 เรือ ต.95 (คจญ.) MTU 12V 538 TB81 W6 / 2
4 รล.บางปะกง (คจญ.) MTU 20V 1163 TB83 W6 / 1
5 รล.บางปะกง (คจญ.) MTU 20V 1163 TB83 W5 / 3
6 รล.ตากสิน (คจญ.) MTU 20V 1163 TB83 W5 / 2
 
ปีงบประมาณ 2550
ลำดับ ชื่อเรือ ชนิดเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 เรือ ต.94 MTU 12V 538 TB81 W6 / 2
2 เรือ ต.218 MTU 6V 396 TC82 W5 / 2
3 เรือ ต.220 MTU 6V 396 TC82 W5 / 2
4 เรือ ต.221 MTU 6V 396 TC82 W5 / 2
5 เรือ ต.83 MTU 6R 099 TE51 W5 / 2
6 รล.ชลบุรี MTU 6V 396 TC52 W6 / 4
 
ปีงบประมาณ 2551
ลำดับ ชื่อเรือ ชนิดเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 รล. เทพา MTU 16V 538 TB91 W5 / 2
2 เรือ ต.82 MTU 6R 099 TE51 W5 / 2
3 เรือ ต.242 MTU 12V 183 TA91 W6 / 2
4 รล. กันตัง (คจญ.) MTU 16V 538 TB91 W5 / 2
5 รล. ตากใบ (คจญ.) MTU 16V 538 TB91 W5 / 2
6 รล. ท่าดินแดง MTU 6R 183 TE52K W5 / 2
7 รล.วิทยาคม (คจญ.) MTU 20V 538 TB91 W5 / 2
8 เรือ ต.98 (คจญ.) MTU 12V 538 TB81 W5 / 1
9 เรือ ต.98 (คจญ.) MTU 12V 538 TB81 W6 / 1
10 คจญ. การรถไฟ MTU 6V 396 TC12 W6 / 2
11 ติดตั้งเครื่องหัวรถจักร (รฟ) MTU 16V 4000 R41R 5 เครื่อง
12 ร.ล.อุดมเดช VIBRATION DAMPER 2 รายการ
 
ปีงบประมาณ 2552
ลำดับ ชื่อเรือ ชนิดเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 เรือ ต.81 (คจญ.) MTU 16V 2000 TE90 W5 / 1
2 เรือ ต.214 (คจญ.) MTU 6V 396 TC82 W5 / 2
3 ฝาสูบ (การรถไฟ) MTU 16V 396 TC14 16 SET
4 ร.ล.อุดมเดช CHARGE AIR COOLER 6 ลูก
5 เรือศรีนครินทร์ (ตำรวจน้ำ) ระบบปรับอุณหภูมิ 12 รายการ
6 ร.ล.ภูเก็ต (คจญ.) MTU 20V 538 TB92 W6 / 3
7 ร.ล.สีชัง (คจญ.) MTU 20V 1163 TB62 W6 / 2
 
ปีงบประมาณ 2553
ลำดับ ชื่อเรือ ชนิดเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 ร.ล.จักรีนฤเบศร MTU 16V 1163 TB83 W5 / 2
2 ร.ล.สายบุรี (คจญ.)  MTU 20V 1163 TB83 W5 / 2
3 ร.ล.สายบุรี (คฟฟ.) MTU 6V 396 TB53 W5 / 2
4 ร.ล.บางระจัน (คฟฟ.) MTU 6V 183 (OM 421) W6 / 1
5 เสื้อสูบ ร.ล.ชลบุรี MTU 20V 538 TB92 1 ชุด เสื้อ
6 ฝาสูบ ( การรถไฟ )  Cummins N855 R-2 72  ชุด
7 MAINTENANCE   (รถไฟ) MTU 16V 4000 R41R ตามวาระ 6,000 , 10,000 , 12,000 , 15,000 (HR.)
      5 เครื่อง  ปี 2553 - 2554
 
ปีงบประมาณ 2554
ลำดับ ชื่อเรือ ชนิดเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 ติดตั้งเครื่องหัวรถจักร (รฟ) MTU 16V 4000 R41R 10  เครื่อง
2 เทอร์โบชาร์จเจอร์ (รถไฟ) Pielstick F4K 17.7 II CAY 70A  งวดที่ 1  /   4 ชุด
    W3 PR ( Alsthom ) งวดที่ 2  /   4 ชุด               รวม   10   ชุด
      งวดที่ 3  /   2 ชุด
3 ร.ล.จักรีนฤเบศร PREHEATER & INTERCOOLER / 2 x 2  
4 ฝาสูบ ( การรถไฟ )  Cummins N855 R-2 72  ชุด
5 ร.ล.สิมิลัน (คฟฟ.) MAN - B&W 12V 20/27 ซ่อมบำรุงป้องกัน / 3
6 ร.ล.นเรศวร (คจญ) MTU 20V 1163 TB83 W6 / 2
7 ติดตั้งเครื่องหัวรถจักร (รฟ) MTU 16V 4000 R41R 10 เครื่อง
 
ปีงบประมาณ 2555
ลำดับ ชื่อเรือ ชนิดเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 เรือ ต. 99 (คจญ) MTU 12V 538 TB82 W6 / 2  เครื่อง
2 เรือหลวง สุรินทร์ (คจญ) MTU 16V1163 TB63 W6 / 1 เครื่อง
3 เรือหลวง สุโขทัย (คจญ)  MTU 20V1163 TB83 W5 / 2 เครื่อง
4  รถลำเลียงสายพาน (ทบ.)  DDC 6V53 W6 / 5 เครื่อง
ปีงบประมาณ 2556 - 2557
ลำดับ ชื่อเรือ ชนิดเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 เรือ ต.98 MTU 12VTB82 W6 / 1 เครื่อง
2 หัวรถจักร ALSTHOM MTU 16V4000 R41 R W6 / 1 เครื่อง
3 CRANK SHAFT ร.ล.ตากสิน MTU 20V 1163 TB83 6 EA
4 CHARGE AIR COOLER ร.ล.ชลบุรี MTU 20V 538 TB92 2 EA

ปีงบประมาณ 2558
ลำดับ ชื่อเรือ ชนิดเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 คฟฟ. รล. ตากสิน MTU 12V396TE54 W6 / 1 เครื่อง
2 คฟฟ. รล. เจ้าพระยา MTU 6V396TB53 W6 / 2 เครื่อง
3 คจญ. รล. เจ้าพระยา MTU 20V1163TB83 W6 / 2 เครื่อง
4 คจญ. รล. สายบุรี MTU 20V1163TB83 W5 / 1 เครื่อง
5 VIBRATION DAMPER รล.สัตหีบ MTU 16V 538 TB91 1 ชุด
6 VIBRATION DAMPER ต.93 MTU 12V 538 TB82 1 ชุด
7 ร.ล.ปรง MWM 12V TBD234 W5 / 1 เครื่อง
ปีงบประมาณ 2559
ลำดับ ชื่อเรือ ชนิดเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 ร.ล.สงขลา MTU 20V 538 TB92 W6 / 2 เครื่อง
2 ร.ล.บางปะกง  MTU 20V 1163 TB83 W6 / 2 เครื่อง
3 ร.ล.บางปะกง MTU 6V 396 TB53 W6 / 2 เครื่อง
4 ร.ล.ตากสิน (หมายเลข 3) MTU 12V 396 TE54 W6 / 1 เครื่อง
5 ร.ล.รัตนโกสินทร์ MTU 20V 1163 TB83 W6 / 2 เครื่อง
6 เรือ ต.81 MTU 16V 2000 TE90 W6 / 2 เครื่อง
7 VIBRATION DAMPER รล.ชลบุรี MTU 20V 538 TB92 4 EA
ปีงบประมาณ 2560
ลำดับ ชื่อเรือ ชื่อเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 ร.ล.นเรศวร MTU 12V 396 TE54 W6 / 1 เครื่อง
2 ร.ล.ชลบุรี MTU 20V 538 TB92 W6 / 2 เครื่อง
3 VIBRATION DAMPER รล.คลองใหญ่ MTU 16V 538 TB91 2 EA
4 VIBRATION DAMPER รล.กันตัง MTU 16V 538 TB91 2 EA
5 ร.ล.กระบุรี (คจญ) MTU 20V 1163 TB83 W6 / 2 เครื่อง
6 ร.ล.กระบุรี (คฟฟ) MTU 6V 396 TB53 W6 / 2 เครื่อง
ปีงบประมาณ 2561
ลำดับ ชื่อเรือ ชื่อเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 ร.ล.สายบุรี (คจญ) MTU 20V 1163 TB83 W6 / 2 เครื่อง
2 ร.ล.สายบุรี (คฟฟ) MTU 6V 396 TB53 W6 / 2 เครื่อง
3 VIBRATION DAMPER รล.ท้ายเหมือง MTU 16V 538 TB91 2 EA
ปีงบประมาณ 2562
ลำดับ ชื่อเรือ ชื่อเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 เรือ ต.83  MTU 16V 2000 TE90 W6 / 2 เครื่อง
2 ร.ล.คำรณสินธุ MTU 12V 1163 TB93 W6 / 1 เครื่อง
ปีงบประมาณ 2563
ลำดับ ชื่อเรือ ชื่อเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 CRANKSHAFT ร.ล.สายบุรี MTU 20V 1163 TB83 1 EA
2 เรือ ต.82 MTU 16V 2000 TE90 W6 / 2 เครื่อง
ปีงบประมาณ 2564
ลำดับ ชื่อเรือ ชื่อเครื่อง ขั้น/จำนวน
1 ร.ล.ท้ายเหมือง MTU 16V 538 TB91 W6 / 2 เครื่อง
2 ร.ล.จักรีนฤเบศร MTU 16V 1163 TB83 W6 / 2 เครื่อง
3 ร.ล.จักรีนฤเบศร MAN 14V 20/27 W6 / 1 เครื่อง