เกี่ยวกับ บริษัท ฯลฯ

บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด

     จัดตั้งขึ้นเพื่อรับใช้ลูกค้าผู้ใช้เครื่องยนต์    MTU   ในด้านการซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องยนต์    MTU  ทุกรุ่นที่มีใช้อยู่ในประเทศ   และเครื่องยนต์ทั่วไปตามมาตรฐานของ  MTU  เยอรมัน  ถึงขั้น  W6   (Major Overhaul)

    ในฐานะ  MTU SERVICE DEALER - AUTHORIZED WORKSHOP & SPARE PARTS  บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ, ความรู้, ความร่วมมือต่าง ๆ จาก MTU เยอรมันและ MTU ทั่วโลก ในการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้กับลูกค้าของเรา เช่น กองทัพเรือ , การรถไฟแห่งประเทศไทย  บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว  การจัดหาอะไหล่ ดำเนินการได้ทันกับเวลาโดยกรรมวิธีต่าง ๆ ส่งอะไหล่ทางเรือ, ส่งอะไหล่ทางเครื่องบิน ประหยัดเวลาในการนำเรือเข้าซ่อมทำอย่างเป็นรูปธรรม กำลังผลิตรวมบริษัทฯสามารถรับซ่อม เครื่องยนต์ดีเซล MTU   ทุกรุ่น รวมถึงเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป ( ตราอักษร อื่นๆ ) ปีละประมาณ 35 เครื่อง 

      จากการดำเนินจัดการตามกรรมวิธีที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ  คิดค่าซ่อมทำกับทางลูกค้าในราคาที่ยุติธรรมเสมอมา  ประหยัดเงินงบประมาณในการจัดจ้าง
 
      นอกจากนี้ทางบริษัทฯ  ยังมีบริการทางด้านการซ่อมทำระบบควบคุมอิเล็คโทรนิค  และ การซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์ต่าง ๆ  ในราคาที่ยุติธรรม ตามความต้องการของลูกค้า

• เป็นผู้ให้บริการด้านการซ่อมทำ เครื่องยนต์ รายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับ  MTU SERVICE DEALER - AUTHORIZED  WORKSHOP & SPARE PARTS  เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า

• ซ่อมทำเครื่องยนต์ โดยช่างผู้ชำนาญงานที่มีประสบการณ์

• สามารถซ่อมทำเครื่องยนต์ เสร็จตามเวลาที่กำหนด

• สร้างบุคคลากรให้มีความชำนาญ เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า

Confirmation