ภาพผลงานบางส่วน


เรือหลวงบางประกง

เครื่องจักรใหญ่ MTU 20  V 1163 TB83

ซ่อมทำขั้น W-6


Repowering Alsthom Locomotive

MTU 16 V 4000 R41R


เรือหลวงนเรศวร

เครื่องจักรใหญ่ MTU 20  V 1163 TB83

ซ่อมทำขั้น W-6

เรือ ต. 98

เครื่องจักรใหญ่ MTU 12 V 538 TB81

ซ่อมทำขั้น W-6

เรือ ต. 81

เครื่องจักรใหญ่ MTU 16 V 2000 TE90

ซ่อมทำขั้น W-5